Child 10 Award, vinnare nr 8

NYAKWESI MUJAYA,  Makini, TANZANIA

Nyakwesi.png

“I grew up learning that one thing you create can impact thousands”

I Tanzania finns över 10 000 gatubarn. Orsakerna till att barnen hamnar på gatan kan bl.a. vara fattigdom, missbruk, våld i familjen. Nyakwesi Mujaya öppnade ett drop-in-center där gatubarnen får möjlighet att uttrycka sig genom konstnärliga verkstäder. Verksamheten ger barnen ett tryggt rum där de får vila, mat och kunskap. Barnen får också hjälp med sjukvård och grundläggande utbildning.

NYAKWESI MUJAYA är en av tio pristagare på Child 10 Award. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen.