Child 10 Award, vinnare nr 7

DEBBIE BEADLE,  ECPAT UK Ungdom , Storbritannien

Debbie.png

”Jag är fortfarande chockad varje dag vad människor kan göra för varandra. Men fullständigt ödmjuk inför motståndskraft och styrka av unga peolple. ”

Minst 4000 barn lever under slavliknande förhållanden i Storbritannien. 2009 startade Debbie en stödgrupp för att hjälpa dessa unga offer för människohandel. Hon ville skapa ett säker plats där barnen kunde socialisera sig och involveras i olika konstnärliga projekt, som ett led i en läkeprocess. Ecpat Youth har skapat lyckade program för både pojkar och flickor. Barnen får lära sig om sina rättigheter, får vägledning i sexuell hälsa och kroppsmedvetenhet, kunskap / samtal om relationer. I programmen används drama and andra kulturuttryck som verktyg  för att bygga upp barnens självförtroenden och för att de ska hitta sina egna röster.

Debbie Beadle är en av tio pristagare på Child 10 Award. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen.