Brytiga Böcker – en briljant idé

Nu har jag utvecklat metoder i Brytiga Böcker* sedan i höstas. Och min sista vecka som pedagog i projektet återstår… Brytiga Böcker fortsätter våren ut och med allra högsta sannolikhet även till hösten, men då är jag själv på världsturné 😉 med en teaterföreställning och kanske inte längre en del av detta arbete. Därför vill jag skriva ett litet avskedstal – för denna gång.

Brytiga Böcker är en unik idé, från början framkommen ur Jenny Saba Perssons briljanta huvud och med stadig hand förädlad och projektledd av geniet Eva Gustafsson. Idén går ut på att läsa, välja och arbeta med litteratur för barn och unga. Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklas metoder med syfte att förebygga diskriminering och trakasserier i åldrarna 3-12 år.

Franka och Assistent E
Franka och Assistent E i Perspektivbyrån

På den tid jag varit metodutvecklare har vi hunnit träffa, lyssna och arbeta med över 1000 barn! Vi har diskuterat normer, makt, orättvisor, rasism, genus, familjekonstellationer, kroppar, olika perspektiv. Vi har genomfört normkreativa workshops där barnen fått prova alltifrån dramaövningar, skriva noveller, hålla tal, skapa motstånds-affischer, lösa deckargåtor till att lära känna sin egen kropp med dess möjligheter, begränsningar och rätt till integritet. Flera workshops har genomförts i samarbete med externa stjärnor – såsom Monika Zak, Tatiana Håkansson, Pia Alfredsson, Sara Olausson & Felicia Iosif för att nämna några (under våren Lilian Thuram, Cecilia Germain m.fl.)

Jag är fylld av alla dessa tusentals röster som jag hört. Av deras tankar, drömmar, funderingar om samtid och framtid. Och jag känner tillförsikt inför att dessa barn ska ”ta över” så småningom, många är väldigt kloka. Jag skulle inte säga att barnen har det lätt eller att de på något vis är förskonade från våld, trakasserier eller diskriminering – tvärtom så är vardagen för många barn väldigt grym. Det är därför projekt som Brytiga Böcker verkligen behövs. För att stötta såväl pedagoger som barn i diskussioner om svåra frågor. Och att vägleda på taggiga stigar.

Jag lämnar nu tillbaka min roll till Klara Nygren som varit föräldraledig. Oavsett om Brytiga Böcker fortsätter sin verksamhet ett år till eller inte (finansiering i nuläget ej bestämd) är jag övertygad om att projektet lämnar en del ringar på vattnet för lång tid framöver. Och Jag vill verkligen säga TACK. För att jag fått vara med, fått ta del av, fått påverka och medverka i ett så välgörande arbete. Så mycket som jag lärt mig. Om väldigt komplexa frågor. Tack Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus – ni står för folkbildning när det är som bäst. Och hatten av för Allmänna Arvsfonden som finansierar denna typ av förebyggande arbeten. ❤

Jenny
Jenny Saba Persson på RättighetsCentrum Västerbotten

Hej & hå – nu fortsätter sjömannen sin resa! 

Ps. Mot vad för en typ av äventyr kanske någon undrar? Jo, jag går vidare med Smart Framförande. För att undervisa på UID, hålla öppna utbildningar i presentationsteknik, skriva färdigt Under [är jag] bar tillsammans med Charlotte Lindmark (premiär i september!), åka på studie-i-sol-vila-och-instagramutvecklingspotential-resa till Kroatien, planera 2016 års Umeågala samt njuta av ljuset. Ds.

 

Sagoläsning för barn med Eva Gustafsson och Mia Westin

 

 

*Brytiga Böcker
Sedan hösten 2014 driver Rättighetscentrum Västerbotten projektet ”Brytiga Böcker”, som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Vi vill både använda böcker som verktyg för förändring och verka för att barn får möta litteratur som speglar dem själva och vår omvärld. Parallellt med målgruppsaktiviteter arbetar vi med fortbildning och stöd för biblioteken i deras långsiktiga rättighetsarbete. 
Följ gärna Brytiga Böcker på instagram – där får ni heta tips om normbrytig barnlitteratur!

Brytiga böcker logotyp