Åttonde stolen Umeågalan

Jag sitter sedan februari 2015 på den åttonde stolen i arrangörsgruppen för Umeågalan. Det är ett väldigt roligt och hedrande uppdrag.

Åttonde stolen, vad är det?
Umeågalan drivs och formas av en arrangörsgrupp. I arrangörsgruppen finns sedan tidigare sju platser. Hösten 2014 ställdes en åttonde stol in. Till denna plats söktes någon som från och med 2015 ville och kunde tillföra nya perspektiv.

Varför?
Sedan 2004 har Umeågalan belönat och hyllat framgångsrika insatser inom Umeås näringsliv. Och verkat för ökad mångfald och hållbarhet. För att lyckas behövde faktiska förändringar och förbättringar genomföras. Att tillföra nya erfarenheter och perspektiv i arrangörsgruppen var en del av det arbetet.

Varför jag?
”Av totalt 22 nominerade valdes Mia Westin som ny medlem i arrangörsgruppen. Mia Westin är kulturutövare och egenföretagare, regissör och specialist inom kommunikation. Hennes CV innefattar uppdrag som skådespelare och regissör, projektledare, strategisk kreatör, copywriter och konsult inom presentationsteknik. Hon driver sedan 2009 det egna företaget Smart framförande.”

Hur länge?
Jag har plats i arrangörsgruppen under två år. Därefter (år 2017) överlämnas platsen till en ny nytänkare. Jag kommer då att ta plats i Umeågalans ”advisory board” – en kompetensbank och rådgivande grupp, som över tid byggs upp just av tidigare medlemmar från åttonde stolen.
Läs mer om galan här.