Child 10 Award, vinnare nr 10

DELPHINE MORALIS, MISSING CHILDREN EUROPE, BELGIEN

Delhine.png

”We need to focus on the need of that child and on preventing disappearance rather than limiting our response to once the damage is done. Repeat runaway situations are very worrying.”

I EU rapporteras 250 000 saknade barn varje år. Cirka 125 000 av dem har flytt hem eller institutioner p.g.a. våld, försummelse, sexuellt utnyttjande och övergrepp. Delphine Moralis insåg behovet av ett europeiskt nätverk för att gemensamt kunna söka och hitta de försvunna barnen. I samarbete med telekomföretag, lagstiftare och Europeiska kommissionen lyckades hon starta en telefonjour  dit barn och anhöriga kan ringa från vilket land som helst i Europa. Numret är: 116 000. Förra året lokaliserades 180 000 barn genom denna tjänst!

Den här veckan arbetar jag, på uppdrag av Pondus Kommunikation, med Child 10 Award*. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen. 

Årets pristagare är värda att hyllas om och om igen. Därför vill jag presentera dem i tur och ordning för att synliggöra deras arbete. (*Min uppgift är att skriva manus/regissera ceremonin.)