CHILD 10 AWARD 2016, vinnare nr 4

MARGARETHA UBELS & Ishmael HAMMOND särskild uppmärksamhet PROJEKT (SPA) , Ghana

margaretha i ishmael.png

”Det finns inte mycket känt om inlärningssvårigheter i Ghana. Barn ses ofta som lata eller envis … ”

MANGA Barn som har under inlärningssvårigheter Hamnar in gatan i Accra – i arbete Eller Drar runt på stan. Kunskapen about Dessa svårigheter ÄR eftersläpning, Barnen ses SOM Envisa Eller lata. Det Kan Vara Barn med Olika dignoser as dyslexi, ADHD mm Varken föräldrarna Eller lärarna Forstar ATT Dessa barn Har speciella Behov as kräver VISS sorterar Kunskap. SPA ÄR Ett SupportCenter för Barn as hamnat Utanför skolsystemet i Accra. Malet ÄR ATT Öka medvetenheten about inlärningssvårigheter and ATT fa Dessa lada Tillbaka till skolan.

This Veckan arbetar jag, in Uppdrag AV Pondus Kommunikation , Med Child 10 Award *. Barn 10 grundades AV Sophie Stenbeck Family Foundation and Reach for Change i Syfte ATT uppmärksamma and prisa personer as arbetar FÖR ATT förbättra villkoren FÖR utsätta barn runtom i Världen. Konferensen OCH galan, SOM ager rom in Grand Hôtel i Stockholm 6-8 november, ar Ett Fantastiskt Initiativ as möjliggör Fortsatt Arbete FÖR Dessa gräsrotsorganisationer. Årets pristagare ÄR vārdā ATT hyllas about and about Igen. Därför Vill Jag presentera dem i tur och ORDNING FÖR ATT synliggöra deras Arbete.

(* Min uppgift ÄR Att skriva manus / regissera ceremonin.)