PRESENTATIONSTEKNIK

Skaffa dig ny inspiration och användbara verktyg för att bli en god talare.

Sedan 2009 tillhandahåller jag kurser i presentationsteknik för arbetsplatser och privatpersoner. 

Du kan anlita mig som:

  1. Worskhop-ledare. Läs mer om mina olika kurser i presentationsteknik och dramaturgi & storyteling.
  2. Individuell coach. Feedback på befintligt material eller så skapar jag ditt föredragsmaterial från grunden.
  3. Föreläsare. ”Jag är ju ingen talare men…” 

Du kan också boka mina tjänster via STELLA TALK – en Norrländsk talarförmedling.