”Jag söker vägarna, söker djupet och försöker klara av stormarna i livet.”

Efter ett varmt samtal i decembermörkret skrev journalisten Johanna Lindqvist en artikel i tidningen Spira. Om viljan av att röra på sig för att inte stelna. Om att våga vara skör, nyfiken och kärleksfull. Om att strejka mot duktighets-ideal, grupptryck och fina titlar. Och om havet. Det älskade HAVET. Tack Johanna Lindqvist och Malin Grönborg för ett respektfullt reportage. ❤

Mia Westin
Foto: Malin Grönborg

Se hela artikeln i SPIRA.