BELFAST, European Conference on Domestic Violence

En fantastiskt lyckad dag på European Conference on Domestic Violence i Belfast. Först presentation av Marianne, sedan föreläsning av Alan och sist men inte minst skådespeleri av mig och Fredrik. Den bästa sammanfattande frågan kom från publiken: ”varför finns så stort motstånd mot att fatta att brottsoffer gjort motstånd?”

Vi fick intryck och gjorde avtryck!

Med Alan Wade, Family Therapist Kanada, Lisa Lindström, Länsstyrelsen Norrbotten, Marianne Karlsson Familjehemshandledare Luleå, Fredrik Lindegren skådespelare (i detta sammanhang). 

BELFAST

http://www.qub.ac.uk/sites/ECDV2015/