Metodutvecklare & författare – normkreativitet

PERSPEKTIVBYRÅN 2017-2021
Metodutvecklare, dramapedagog, utbildare. – ett projekt vars syfte är att förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer. Metoderna som utvecklas utgår från ett barnperspektiv och används för att främja barns och ungas jämlika deltagande.  Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten, med finansiering från Allmänna Arvsfonden

BRYTIGA BÖCKER 2015-2017
Metodutvecklare, dramapedagog, utbildare. – ett normkreativt Arvsfondsprojekt där böcker användes som verktyg för förändring och för att barn skulle få möta litteratur som speglar dem själva och deras omvärld.

RÄTTEN TILL DIN BERÄTTELSE – Normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga. 2018.
Författare. En metodbok med praktiska övningar och tips på hur du kan använda litteratur som utgångspunkt för att jobba med inkluderingsfrågor tillsammans med barn.  Av Mia Westin och Eva Gustafsson.

RÄTTIGHETSCENTRUM VÄSTERBOTTEN 2019-2021
Kommunikatör och utbildare. Rättighetscentrum Västerbotten är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som jobbar för att förebygga och motverka diskriminering i samhället.

Diskrimineringsbyrån Gävleborg 2021
Kommunikatör. Diskrimineringsbyrån Gävleborg är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering.