Metodutvecklare & författare – normkreativitet

PERSPEKTIVBYRÅN 2017-2018
Metodutvecklare, dramapedagog
Perspektivbyrån – ett projekt vars syfte är att förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer. Metoderna som utvecklas utgår från ett barnperspektiv och används för att främja barns och ungas jämlika deltagande.  Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten, med finansiering från Allmänna Arvsfonden

BRYTIGA BÖCKER 2015-2017
Metodutvecklare, dramapedagog
Under åren 2014-2017 utvecklade projektet normkreativa metoder för att motverka diskriminering bland barn i åldrarna 3-12 år. Projektet initierades och drevs av Rättighetscentrum Västerbotten, med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Arbetet med BRYTIGA BÖCKER resulterade i boken:

RÄTTEN TILL DIN BERÄTTELSE – normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga.

Beskrivning: Böcker, bilder och berättelser kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor om identitet, makt och medbestämmande. Men då behöver vi förmedla historier som fler kan känna igen sig i, något vi kan göra genom att använda metoder och material som inkluderar, ifrågasätter och inspirerar till samtal.

Den här boken bygger vidare på projektet Brytiga Böcker, som utvecklade nya normkreativa metoder med utgångspunkt i barn- och ungdomsböcker. Här har vi samlat våra favoriter bland alla de praktiska övningar och verktyg som tagits fram tillsammans med bibliotekarier, kulturpedagoger och konstnärer. Övningarna vänder sig till barn mellan 3 och 12 år och deras vuxna: bibliotekarier, pedagoger, föräldrar och andra som vill ha tips på hur böcker kan användas som utgångspunkt för samtal och skapande.

Du behöver inte vara fullärd för att arbeta inkluderande. Faktum är att du inte behöver ha några förkunskaper alls för att använda dig av metoderna vi beskriver. Precis som i en kokbok räcker det med att du följer recepten!

Författare: Eva Gustafsson och Mia Westin.
Förlag: BTJ

Övningarna som presenteras i boken är framtagna av författarna samt av Brytiga Böckers metodutvecklare Tove Liliequist och Klara Nygren.