PRIS FÖRFATTARSAMTAL

Ni får 2 författare för samma pris som för 1 om ni bokar Mia Westin och Eva Gustafsson för samtal om boken Rätten till din berättelse – normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga.


ARVODE 7500 kr + eventuell resa och logi.