DELPHINE MORALIS, MISSING CHILDREN EUROPE, BELGIEN

Delhine.png

”We need to focus on the need of that child and on preventing disappearance rather than limiting our response to once the damage is done. Repeat runaway situations are very worrying.”

I EU rapporteras 250 000 saknade barn varje år. Cirka 125 000 av dem har flytt hem eller institutioner p.g.a. våld, försummelse, sexuellt utnyttjande och övergrepp. Delphine Moralis insåg behovet av ett europeiskt nätverk för att gemensamt kunna söka och hitta de försvunna barnen. I samarbete med telekomföretag, lagstiftare och Europeiska kommissionen lyckades hon starta en telefonjour  dit barn och anhöriga kan ringa från vilket land som helst i Europa. Numret är: 116 000. Förra året lokaliserades 180 000 barn genom denna tjänst!

Den här veckan arbetar jag, på uppdrag av Pondus Kommunikation, med Child 10 Award*. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen. 

Årets pristagare är värda att hyllas om och om igen. Därför vill jag presentera dem i tur och ordning för att synliggöra deras arbete. (*Min uppgift är att skriva manus/regissera ceremonin.)

 

 

EVE SAOSARIN,  M’LOP TAPANG, Kambodja

 EVe.png

”I WAS BORN UNDER A TREE IN THE FOREST AND SPENT ALL MY CHILDHOOD IN A REFUGEE CAMP. LIFE WAS VERY DIFFICULT”

Fattiga barn från landsbygden i Kambodja dras till turistorterna i hopp en bättre framtid. Många hamnar i en ond spiral av droger, social isolering och prostitution. Uppskattningsvis är det fler än 10 000 barn i Sihanouville som lever i fattigdom, kriminalitet, drogmissbruk. EVE startade en organisation som erbjuder olika tjänster: tillfälligt tak över huvudet, kläder, medicinsk vård, information om lagliga rättigheter, information om utbildningar och utvecklingsprogram och hjälp till att återförenas med familjerna.

Eve Saosarin är en av tio pristagare på Child 10 Award. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen. 

Jag arbetar på uppdrag avPondus Kommunikation, min uppgift är att skriva manus/regissera ceremonin.

NYAKWESI MUJAYA,  Makini, TANZANIA

Nyakwesi.png

“I grew up learning that one thing you create can impact thousands”

I Tanzania finns över 10 000 gatubarn. Orsakerna till att barnen hamnar på gatan kan bl.a. vara fattigdom, missbruk, våld i familjen. Nyakwesi Mujaya öppnade ett drop-in-center där gatubarnen får möjlighet att uttrycka sig genom konstnärliga verkstäder. Verksamheten ger barnen ett tryggt rum där de får vila, mat och kunskap. Barnen får också hjälp med sjukvård och grundläggande utbildning.

NYAKWESI MUJAYA är en av tio pristagare på Child 10 Award. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen. 

DEBBIE BEADLE,  ECPAT UK Ungdom , Storbritannien

Debbie.png

”Jag är fortfarande chockad varje dag vad människor kan göra för varandra. Men fullständigt ödmjuk inför motståndskraft och styrka av unga peolple. ”

Minst 4000 barn lever under slavliknande förhållanden i Storbritannien. 2009 startade Debbie en stödgrupp för att hjälpa dessa unga offer för människohandel. Hon ville skapa ett säker plats där barnen kunde socialisera sig och involveras i olika konstnärliga projekt, som ett led i en läkeprocess. Ecpat Youth har skapat lyckade program för både pojkar och flickor. Barnen får lära sig om sina rättigheter, får vägledning i sexuell hälsa och kroppsmedvetenhet, kunskap / samtal om relationer. I programmen används drama and andra kulturuttryck som verktyg  för att bygga upp barnens självförtroenden och för att de ska hitta sina egna röster.

Debbie Beadle är en av tio pristagare på Child 10 Award. Child 10 grundades av Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change i syfte att uppmärksamma och prisa personer som arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn runtom i världen. 

 

CHRISTOPHER & DAVID Mikkelsen,  REFUNITE, DANMARK

mikkelssen

”Efter år av att försöka övertala stora organisationer att samarbeta, beslutade vi att lansera vår egen plattform.”

Krig, Konflikter and Naturkatastrofer tvingar människor in flykt from SINA nertill. 50 Miljoner AV Dessa Flyktingar ÄR BARN (UNICEF: s uppgift)! För ATT hjälpa människor ATT hitta Igen varandra har under Bröderna Mikkelsen skapat en digital plattform as kan-användas via Mobiltelefoner and Datorer. Iden Bygger in ATT-de flesta har under Mobiltelefoner and ATT människor mår Bäst AV ATT ”aga” sökandet. Varje månad hittar ca 100-150 familjer varandra GENOM REFUNITE.

 

This Veckan arbetar jag, in Uppdrag AV Pondus Kommunikation , Med Child 10 Award *. Barn 10 grundades AV Sophie Stenbeck Family Foundation and Reach for Change i Syfte ATT uppmärksamma and prisa personer as arbetar FÖR ATT förbättra villkoren FÖR utsätta barn runtom i Världen. Konferensen OCH galan, SOM ager rom in Grand Hôtel i Stockholm 6-8 november, ar Ett Fantastiskt Initiativ as möjliggör Fortsatt Arbete FÖR Dessa gräsrotsorganisationer. Årets pristagare ÄR vārdā ATT hyllas about and about Igen. Därför Vill Jag presentera dem i tur och ORDNING FÖR ATT synliggöra deras Arbete.

(* Min uppgift ÄR Att skriva manus / regissera ceremonin.)

 

ABDUL MANAFF KEMOKAI,  Defence for Children , Sierra Leone

Abdul.png

”Uppskattningsvis sjuttio procent av barnen vi hjälper är gatubarn eller barn på flykt. Dessa barn behöver assistans. ”

I Sierra Leone also över 50 000 gatubarn. Manga tvingas till barnarbete, prostitution OCH kriminalitet. Istället FÖR Stöd from myndigheter Blir Barnen anklagade and utfrysta. Defence for Children  bistår Med social and juridisk Hjälp för Barn as jag STAR konflikt Med lagen. De fokuserar in de Barn som Inte Får gå i skolan, SOM rymt hemifrån, SOM utnyttjats sexuellt. Nu belönas Abdul Manaff Kemokai MED 10 000 dollar för SITT Arbete.

 

 

 


This Veckan arbetar jag, in Uppdrag AV Pondus Kommunikation , Med Child 10 Award *. Barn 10 grundades AV Sophie Stenbeck Family Foundation and Reach for Change i Syfte ATT uppmärksamma and prisa personer as arbetar FÖR ATT förbättra villkoren FÖR utsätta barn runtom i Världen. Konferensen OCH galan, SOM ager rom in Grand Hôtel i Stockholm 6-8 november, ar Ett Fantastiskt Initiativ as möjliggör Fortsatt Arbete FÖR Dessa gräsrotsorganisationer. Årets pristagare ÄR vārdā ATT hyllas about and about Igen. Därför Vill Jag presentera dem i tur och ORDNING FÖR ATT synliggöra deras Arbete.

(* Min uppgift ÄR Att skriva manus / regissera ceremonin.)

MARGARETHA UBELS & Ishmael HAMMOND särskild uppmärksamhet PROJEKT (SPA) , Ghana

margaretha i ishmael.png

”Det finns inte mycket känt om inlärningssvårigheter i Ghana. Barn ses ofta som lata eller envis … ”

MANGA Barn som har under inlärningssvårigheter Hamnar in gatan i Accra – i arbete Eller Drar runt på stan. Kunskapen about Dessa svårigheter ÄR eftersläpning, Barnen ses SOM Envisa Eller lata. Det Kan Vara Barn med Olika dignoser as dyslexi, ADHD mm Varken föräldrarna Eller lärarna Forstar ATT Dessa barn Har speciella Behov as kräver VISS sorterar Kunskap. SPA ÄR Ett SupportCenter för Barn as hamnat Utanför skolsystemet i Accra. Malet ÄR ATT Öka medvetenheten about inlärningssvårigheter and ATT fa Dessa lada Tillbaka till skolan.

This Veckan arbetar jag, in Uppdrag AV Pondus Kommunikation , Med Child 10 Award *. Barn 10 grundades AV Sophie Stenbeck Family Foundation and Reach for Change i Syfte ATT uppmärksamma and prisa personer as arbetar FÖR ATT förbättra villkoren FÖR utsätta barn runtom i Världen. Konferensen OCH galan, SOM ager rom in Grand Hôtel i Stockholm 6-8 november, ar Ett Fantastiskt Initiativ as möjliggör Fortsatt Arbete FÖR Dessa gräsrotsorganisationer. Årets pristagare ÄR vārdā ATT hyllas about and about Igen. Därför Vill Jag presentera dem i tur och ORDNING FÖR ATT synliggöra deras Arbete.

(* Min uppgift ÄR Att skriva manus / regissera ceremonin.)

MARTINE UMULISA , Rwanda

 

martina

”När de är på scenen framför hundratals människor de inte längre i en svag position. De har makt att få folk att skratta, gråta och tänka. ”

I Rwanda also ca 3000 gatubarn. Att leva in gatan innebär hungersnöd, drogmissbruk, utsatthet. För ATT överleva tvingas Barnen Tigga, stjäla and prostituera sig. Manga Använder Droger FÖR ATT Lindra smärtan and Glomma. Martine Umulisa  lat upprätta en kulturverksamhet FÖR gatubarnen. GENOM konst och kultur Får Barnen Möjlighet ATT uttrycka sig själva and SINA trauman. In SÅ SATT Far de möjligheten ATT återfå självförtroende and bryta den onda Cirkeln. Barnen Får available möjligheten ATT socialisera sig GENOM samarbeten and Samtal.

This Veckan arbetar jag, in Uppdrag AV Pondus Kommunikation , Med Child 10 Award *. Barn 10 grundades AV Sophie Stenbeck Family Foundation and Reach for Change i Syfte ATT uppmärksamma and prisa personer as arbetar FÖR ATT förbättra villkoren FÖR utsätta barn runtom i Världen. Konferensen OCH galan, SOM ager rom in Grand Hôtel i Stockholm 6-8 november, ar Ett Fantastiskt Initiativ as möjliggör Fortsatt Arbete FÖR Dessa gräsrotsorganisationer. Årets pristagare ÄR vārdā ATT hyllas about and about Igen. Därför Vill Jag presentera dem i tur och ORDNING FÖR ATT synliggöra deras Arbete.

(* Min uppgift ÄR Att skriva manus / regissera ceremonin.)

JOSEFA Condori Quispe,  PERU

Joefa.png

”Jag vill ge alla dessa flickor en möjlighet att få barndom hade jag aldrig.”

Manga Flickor from landsbygden i Peru Skickas AV Sina familjer tills städerna FÖR ATT Leva och arbeta as hembiträden HOS välbärgade familjer. Flickorna Hamnar docka OFTA i situationer as närmast beskrivs as slavliknande. De  arbetar from morgon till kväll SJU Dagar i Veckans, lider AV undernäring and utsätts FÖR Sexuella övergrepp.

Josefa startade Organisationen Caith FÖR ATT hjälpa flickorna ATT Komma ur situationen. Caith erbjuder Bl.a. tillfälligt Eller långsiktigt Boende, Formell utbildning, hälsovård, Flickornas juridisk Vägledning and program as skarpare självkänsla, Kulturella identitet och förståelse FÖR Sina Mänskliga rättigheter. Manga AV Flickorna Talar Bara ursprungsbefolkningens språk, OCH Kommer OFTA papperslösa, DVS Utan de dokument as KRAVs FÖR ATT de SKA FA sjukvård Eller gå i skolan.

This Veckan arbetar jag, in Uppdrag AV Pondus Kommunikation , Med Child 10 Award *. Barn 10 grundades AV Sophie Stenbeck Family Foundation and Reach for Change i Syfte ATT uppmärksamma and prisa personer as arbetar FÖR ATT förbättra villkoren FÖR utsätta barn runtom i Världen. Konferensen OCH galan, SOM ager rom in Grand Hôtel i Stockholm 6-8 november, ar Ett Fantastiskt Initiativ as möjliggör Fortsatt Arbete FÖR Dessa gräsrotsorganisationer. Årets pristagare ÄR vārdā ATT hyllas about and about Igen. Därför Vill Jag presentera dem i tur och ORDNING FÖR ATT synliggöra deras Arbete.

(* Min uppgift ÄR Att skriva manus / regissera ceremonin.)