Akademiska meriter

KursKurskodPoäng
Drama-teater-film ALITA0430,0
Introd t drama-teater-filmstudietDTF16,0
Äldre drama och teaterDTF29,0
Filmens historia och teoriDTF37,5
1900-talets drama och teaterDTF47,5
Drama-teater-film BLITB3230,0
Film – fördjupningskursDRA17,5
Teater och drama i sverigeDRA29,0
Drama och teater i funktionDRA34,5
ProjektuppsatsDRA49,0
Idé- och lärdomshistoria AIDHA0130,0
Allm o sv idé- o lärdomshist 1350-180013507,5
Allm o sv idé o lärdomshist 1800-190018007,5
Allm o sv idé- o lärdomshist 1900-talet19006,0
Introduktion + antiken och medeltiden399F9,0
Idé- och lärdomshistoria B1IDHB0130,0
VetenskapshistoriaMOM14,5
NatursynMOM26,0
Sekelskiftets WienMOM36,0
Biografisk metod:Sigmund FreudMOM44,5
Uppsatssem o författande av en elementär vetenskapl uppsatsMOM59,0
Drama-teater-film CLITC5330,0
Kurs 1MOM17,5
UndervisningskursUNDV7,5
UppsatsUPPS15,0
Kvinnors villkor AKVFA1115,0
Arbete, ekonomi och politikARBE4,5
IntroduktionINTR3,0
Kropp och sexualitetKROP4,5
Tema-arbeteTEMA3,0
Det andra könet: Studier i 1900-talets feministiska tänkande1IH0417,5
ExaminationENDA7,5
Drama-Teater-Film D1LV02330,0
Läskurs 1LÄS17,5
Läskurs 2LÄS27,5
UppsatsUPPS15,0
Berättandets betydelser1ET0177,5
Berättandets betydelserBERÄ7,5
MediastudierKADA2030,0
MediastudierMEDI24,0
Språk och kommunikationSPRK6,0